Ny bog: Fra selvkritik til self compassion

Jeg er glad for at min nye bog endelig er udkommet d. 20.11.2020. Titlen er ”Fra selvkritik til self compassion – lær at behandle dig selv som en ven og vend præstationsstress, lavt og selvværd og depression”.

Jeg har skrevet bogen af flere grunde. Dels fordi jeg oplever at så mange af mine dejlige klienter, venner og bekendte ofte slås med en hård, indre kritisk stemme - en stemme de aldrig ville møde andre med. Dels at de ofte også har urimelige krav og forventninger til dem selv. Og endelig at det mest virksomme, jeg er stødt på i mine år som psykolog til netop det, er Self compassion. Simpelthen på alle planer at begynde at forstå de mekanismer der kører rundt med os i døgnets vågne timer, og hvordan man kan stilne meget af den præstationsstress og lave selvværd som er så udbredt, ved at lære at bryde mønstrene og behandle sig selv som sin allerbedste ven.

Bogen kan købes hos din favorit boghandler, eller på nettet.

Behandlingstilbud

Jeg har taget specialistgrad i psykoterapeutisk behandling af voksne og unge, på et kognitivt grundlag. Derved har jeg adskillige års erfaring med lidelser som en stor del af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i deres liv vil stifte bekendtskab med.

Det kan være problemstillinger der er relateret til:

Følelser som depression, stress, alle former for angst og vrede

Negativ selvopfattelse som ved lavt selvværd

Uhensigtsmæssige krav og forventninger til én selv

Vanskelige relationer

Fysiske forhold som kroniske smerter, søvnforstyrrelser, sygdomme, psykosomatik mm.

Misbrug og overforbrug

Senhjerneskader, også for pårørende

Lettere psykiatri, også for pårørende

Stress

Stress

Mange mennesker oplever tiltagende stress i deres dagligdag og arbejdsliv. Der stilles store krav fra mange fronter, oftest ikke mindst fra en selv

(mere…)

Selvværd

Selvværd

Lavt selvværd er et begreb der kan dække over mange oplevelser. Man kan opleve at det er indenfor nogle få og afgrænsede områder hvor selvværdet er lavt, eller man kan opleve det som en mere gennemgående grundtilstand.

(mere…)

Depression og modløshed

Depression og modløshed

Depression er et begreb der spænder bredt. Fra den milde depression, hvor der er lettere nedsat lyst, energi og initiativ, til moderat depression, og til den svære depression hvor der er svære selvbebrejdelser, lille eller ingen tro på at noget bedrer sig og selvmordstanker.

(mere…)

Angsttilstande

Angsttilstande

Om angst: hvordan det opstår, vedligeholdes og forstærkes

Angstlidelser omfatter en række forskellige tilstande og udtryksformer, spændende lige fra mildere bekymringstendens, over fobisk angst, til mere invaliderende former som for eksempel sværere grader af panikangst, helbredsangst, OCD og social angst.

(mere…)

Kroniske smerter

Kroniske smerter

Kroniske smerter kan opstå på flere måder; enten på grund af medfødte lidelser, på grund af nedslidning, på grund af ulykker og endelig er det ikke altid at man ved hvorfor de opstår.

(mere…)

Kriser

Kriser

Vi kan alle havne i en krise, og af mange forskellige grunde. Krisers udtryk og forløb er individuelle, da de afhænger af mange faktorer, fx alvorlighedsgrad, akuthedsgrad, alder og livserfaring. Også om hvilke tanker som den kriseramte gør sig om nutiden, fremtiden og øvrige konsekvenser.

Det almenmenneskelige i kriser (mere…)

Alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug

Det skønnes at ca en halv million danskere har et overforbrug af alkohol. Enkelte undersøgelser sætter tallet højere.

(mere…)

Faglige metoder

Til mine specialeområder har jeg gennem årene tilegnet mig de terapeutiske metoder jeg finder mest egnede

Kognitiv-adfærdsterapi

Kognitiv-adfærdsterapi er en terapiform der har vundet frem i stigende grad, og indenfor en bred vifte af områder. Meget forskning viser at denne terapiform er særdeles effektiv til behandling af problemer som angst, depressioner, lavt selvværd, misbrug, kroniske smerter og stress.

Læs mere

Compassion orienteret terapi

Medfølelsesfokuseret terapi er en af de nyeste udviklinger indenfor kognitiv terapi. Der fokuseres på; “At få en ægte forståelse for årsagerne til at ens følelser er så svære at håndtere, som mange oplever, og at opøve selv-medfølelse, forståelse og egenomsorg”.

Læs mere

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en overraskende virksom metode til at behandle traumer og svære oplevelser. WHO har decideret udnævnt EMDR til at være på listen over anbefalede, anvendte metoder til f.eks. PTSD.

Læs mere

Mindfulness

Mindfulness er en træningsform, hvor opmærksomhedsevnen og nærværet trænes. Det vil sige at det er en metode til at blive mere nærværende og opmærksom på det vi foretager os i nuet. Ved hjælp af en række teknikker og øvelser optrænes evnen til at være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.

Læs mere

Kurser og workshops

Kurser til private

Sammen med min kollega, psykolog Jeanette Beierholm, afholder jeg jævnligt kurser i Roskilde og på arbejdspladser. Vi udbyder kurser i:

MINDFULNESS, der har til formål at øge følelsen af nærvær, fokus, fordybelse, ro i sindet, samt give mere energi og livsglæde.

MINDFUL-SELF COMPASSION, der er et kursus i at træne selvvenlighed og selvomsorg til de mange krævende og vanskelige situationer i ens liv, hvor man naturligt viser andre forståelse, accept og compassion. Ved at træne at møde sig selv med varme og accept når man fejler, føler sig utilstrækkelig eller oplever modgang, opbygger man mental og følelsesmæssig indre robusthed.

Fundamentet for self-compassion er mindfulness, sammen med et ønske om at tage vare på os selv følelsesmæssigt. I mindfulness træning spørger vi os selv: “Hvad oplever jeg lige nu?”, og man øver at være åben over for sin oplevelse på en nysgerrig, konstaterende måde. I Self-Compassion er spørgsmålet: “Hvad har jeg brug for lige nu?”, og vi udforsker hvordan det opleves i sindet og kroppen, når vi giver os selv den accept, anerkendelse og medfølelse vi har brug for når vi oplever sorger og problemer.

Sagt på en anden måde: I mindfulness spørges “Kan jeg skabe et accepterende rum til denne oplevelse? I self-Compassion spørges “Kan jeg møde mig selv med kærlig opmærksomhed, mens jeg har denne oplevelse?”

Mindful Self-Compassion Programmet – MSC

Dette 8-ugers program, der er udviklet af Kristin Neff og Christopher Germer, er designet til at opøve evnen til self-compassion, ved hjælp af meditationer, øvelser, diskussion og hjemmetræning.

Centrale punkter i MSC programmet:

 • Self-compassion giver os den tryghed, der er nødvendig for at kunne møde og acceptere smertefulde følelser, så de kan hele.
 • Vi giver os selv medfølelse, ikke fordi vi gerne vil have det bedre, men fordi vi har det svært.
 • Øget self-compassion fremmer oplevelse af forbundethed snarere end separation eller selvcentrerethed.
 • Self-compassion er en færdighed, der kan læres gennem teknikker og øvelser, og som altid er tilgængelig.
 • Self-compassion transformerer lidelse og følelsesmæssig smerte til en mulighed for medfølelse.

Kontakt mig venligst for yderligere informationer

 

Kurser og workshops til professionelle

 
Forebyg empatiudmattelse

Siden 2017 har jeg og min kollega i Roskildepsykologerne.dk afholdt kurser i forebyggelse af empatiudmattelse for praktiserende læger på Mallorca. Kurset tager udgangspunkt i teorien og teknikkerne fra Mindful Self-Compassion. 

For aktuelle kurser se: Laegekurserne.dk

Jeg tilbyder derudover korte og længerevarende oplæg, kurser og workshops indenfor kognitiv-adfærdsterapi, MSC og mindfulness. Kurser samt workshops tilpasses de aktuelle behov og ønsker.

Kontakt mig venligst for yderligere informationer

Supervision

Supervisionsformer og formål

Supervision struktureres forskelligt, alt efter om der er tale om individuel eller gruppesupervision. Generelt tager supervision udgangspunkt i de forhold, som supervisanden oplever svære eller udfordrende og gerne vil tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor.

Sagssupervision vil ofte have karakter af fælles udforskning og forståelse, og konkret rådgivning. Supervisionen kan også have til formål at gøre supervisanden klogere på nogle processer der foregår i relationen mellem supervisand og dennes arbejdsområder. Her kan det være brugbart at se dels på de objektive forhold der gør sig gældende, og måder hvorpå det kan håndteres, og dels på de mere personlige aspekter der er involveret, for eksempel hvilke mønstre eller temaer supervisanden kan genkende som typiske og tilbagevendende.

Teoretisk fundament

Jeg superviserer ud fra referencerammerne kognitiv-adfærdsterapi og Compassion Focused Therapy (medfølelsesorienteret terapi) og Mindful Self Compassion, og har stor erfaring med supervision af psykologer såvel som en række andre faggrupper der arbejder indenfor områder som behandling, rådgivning, undervisning m.m.

Rammer

Jeg tilbyder individuel og gruppe-supervision, og superviserer dels på forskellige institutioner og arbejdspladser, dels i min praksis.

Om

Nina Werner

Uddannet psykolog ved Københavns Universitet. Er autoriseret ved Dansk Psykolog Nævn, specialist i psykoterapi indenfor referencerammen kognitiv psykoterapi, ved Dansk Psykolognævn, samt godkendt supervisor. Læs mere

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Akkrediteret EMDR behandler

I pressen

Flere indslag

Meditationer

medfølende pause

selvmedfølelse med balance

kærlig vejrtrækning

body scan med medfølelse

Du kan frit høre eller downloade flere af mine guidede meditationer på linket her.

Kontakt mig

 • +45 6014 8951
 • psykolog@nina-werner.dk
 • https://nina-werner.dk
 • Axeltorv 6, 4. sal
  DK-1609 København
  c/o Psykologerne.dk