Stress

Mange mennesker oplever tiltagende stress i deres dagligdag og arbejdsliv. Der stilles store krav fra mange fronter, oftest ikke mindst fra en selv

Det er vigtigt at skelne mellem almindelig travlhed og momentvis høj belastning, og så stress. Vi mennesker er skabt til at kunne tåle belastninger, fysiske såvel som psykiske. Og vi kan opleve at have lidt for meget fart på i perioder, uden at det behøver at give problemer, når bare der også er restitutionsperioder. Altså at travlheden afløses af hvile og af aktiviteter der giver glæde og mening.

Stress opstår når kravene i en længere periode overstiger ressourcerne. I takt med at stressen tiltager, formindskes overblikket over den samlede situation, og mange mennesker reagerer på det ved at løbe hurtigere, “prøve at få nået lige lidt mere”. Derved opstår der meget let en ond cirkel. På stresskurser fortæller jeg ofte historien om “frøen og gryden”:

“Hvis man placerer en frø i en gryde med koldt vand og langsomt skruer op for varmen, vil den angiveligt svømme hurtigere og hurtigere, indtil den kollapser. Bliver en frø derimod kastet i en gryde med varmt vand, vil den sætte af og springe ud af gryden”.

Mange folk med stress i varierende grader nikker genkendende til det første frø-scenario, og for en dels vedkommende kommer kollapset, efter i lang tid at have “svømmet meget hurtigt”.

I arbejdet med stress, vurderes graden af stress og det vurderes om der er en grad af depression. Derudover lægges en behandlingsplan, der alt efter stresstilstandens sværhedsgrad involverer arbejde med:

  • Genetablering af opbyggende og glædesgivende aktiviteter. Ting der ofte er skåret helt eller delvist væk.
  • Konkret afdækning af ydre stressfaktorer, og dertil hørende problemløsning.
  • Undersøgelse og justering af indre stressfaktorer, som for eksempel meget høje krav, frygt for at fejle mm.
  • Selvomsorg og Self-Compassion for at forebygge stress i fremtiden.
  • Reel viden om kroppens og sindets normale reaktioner på en usund belastning.