Depression og modløshed

Home / Terapeutiske specialer / Depression og modløshed

Depression er et begreb der spænder bredt. Fra den milde depression, hvor der er lettere nedsat lyst, energi og initiativ, til moderat depression, og til den svære depression hvor der er svære selvbebrejdelser, lille eller ingen tro på at noget bedrer sig og selvmordstanker.

Karakteristisk for oplevelsen af at være deprimeret er at man føler sig træt, tung og uoplagt. Det kan være svært at koncentrere sig og mange oplever at tankerne kører i ring uden at de kan træffe beslutninger. Der er ofte en indre følelse af uro, og synet på fremtiden og en selv er præget af varierende grader af opgivelse og håbløshed.

Mange, men ikke alle, vil have et forstyrret søvnmønster, og f.eks. opleve at vågne tidligt og ligge og spekulere. Ændringer i appetit og seksuel lyst, vil også mange kunne nikke genkendende til.

Depressioner har det med at komme igen, og det er derfor af stor betydning at lære at håndtere de tanker og handlinger der ledsager en depression. Netop i forebyggelsen af fremtidige depressive episoder, har kognitiv-adfærdsterapi vist sig at være  SSRI-præparater- ofte kaldet “lykkepiller”, langt overlegen.

I arbejdet med depression vurderes graden af depressionen, og der lægges en behandlingsplan, der alt efter depressionens sværhedsgrad involverer arbejde med:

  • Etablering af opbyggende og glædesgivende aktiviteter. Det føles typisk ikke meningsfuldt at give sig i kast med aktiviteter når man er deprimeret, blandt andet fordi energiniveauet er nedsat, men forskning viser at små aktiviteter og sociale indput er noget af det der virker absolut mest effektivt til at løfte en depressiv tilstand.
  • Afdækning og analyse af negative tanke- og adfærdsmønstre, hvorefter alternativer findes og afprøves.
  • Etablering af nye og mere gavnlige måder at forholde sig til sit sind, sin krop og den livssituation man befinder sig i.