Kroniske smerter

Home / Terapeutiske specialer / Kroniske smerter

Kroniske smerter kan opstå på flere måder; enten på grund af medfødte lidelser, på grund af nedslidning, på grund af ulykker og endelig er det ikke altid at man ved hvorfor de opstår.

Fælles for dem er at de er vedvarende over en længere periode, og ofte meget indgribende i den smerteramtes liv og dagligdag. Det vil sige at smerterne oftest påvirker humør, socialt liv, arbejdsliv, samliv med en partner mm.

Kognitiv-adfærdsterapi, mindfulness og Self-Compassion har vist sig ofte at være brugbart, da smerter samtidig med at de er fysiske og reelle, samtidig er meget påvirket af mentale faktorer. Det er faktorer som: tankeprocesser, leveregler man har sat op for sig selv, humør, dagligt aktivitetsniveau og selvomsorg. Faktorer man altså selv kan påvirke.