Behandlingstilbud

Jeg har taget specialistgrad i psykoterapeutisk behandling af voksne og unge, på et kognitivt grundlag. Derved har jeg adskillige års erfaring med lidelser som en stor del af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i deres liv vil stifte bekendtskab med.

Det kan være problemstillinger der er relateret til:

Følelser som depression, stress, alle former for angst og vrede

Negativ selvopfattelse som ved lavt selvværd

Uhensigtsmæssige krav og forventninger til én selv

Vanskelige relationer

Fysiske forhold som kroniske smerter, søvnforstyrrelser, sygdomme, psykosomatik mm.

Misbrug og overforbrug

Senhjerneskader, også for pårørende

Lettere psykiatri, også for pårørende

Stress

Stress

Mange mennesker oplever tiltagende stress i deres dagligdag og arbejdsliv. Der stilles store krav fra mange fronter, oftest ikke mindst fra en selv

(mere…)

Selvværd

Selvværd

Lavt selvværd er et begreb der kan dække over mange oplevelser. Man kan opleve at det er indenfor nogle få og afgrænsede områder hvor selvværdet er lavt, eller man kan opleve det som en mere gennemgående grundtilstand.

(mere…)

Depression og modløshed

Depression og modløshed

Depression er et begreb der spænder bredt. Fra den milde depression, hvor der er lettere nedsat lyst, energi og initiativ, til moderat depression, og til den svære depression hvor der er svære selvbebrejdelser, lille eller ingen tro på at noget bedrer sig og selvmordstanker.

(mere…)

Angsttilstande

Angsttilstande

Om angst: hvordan det opstår, vedligeholdes og forstærkes

Angstlidelser omfatter en række forskellige tilstande og udtryksformer, spændende lige fra mildere bekymringstendens, over fobisk angst, til mere invaliderende former som for eksempel sværere grader af panikangst, helbredsangst, OCD og social angst.

(mere…)

Kroniske smerter

Kroniske smerter

Kroniske smerter kan opstå på flere måder; enten på grund af medfødte lidelser, på grund af nedslidning, på grund af ulykker og endelig er det ikke altid at man ved hvorfor de opstår.

(mere…)

Kriser

Kriser

Krisers udtryk og forløb er individuelle. De afhænger af mange faktorer, fx alvorlighedsgrad, akuthedsgrad, alder og livserfaring, tanker som den kriseramte gør sig om nutiden, fremtiden og øvrige konsekvenser.

(mere…)

Alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug

Det skønnes at ca en halv million danskere har et overforbrug af alkohol. Enkelte undersøgelser sætter tallet højere.

(mere…)

Faglige metoder

Til mine specialeområder har jeg gennem årene tilegnet mig de terapeutiske metoder jeg finder mest egnede

Kognitiv-adfærdsterapi
Kognitiv-adfærdsterapi er en terapiform der har vundet frem i stigende grad, og indenfor en bred vifte af områder. Meget forskning viser at denne terapiform er særdeles effektiv til behandling af problemer som angst, depressioner, lavt selvværd, misbrug, kroniske smerter og stress.
Mindfulness
Mindfulness er en træningsform, hvor opmærksomhedsevnen og nærværet trænes. Det vil sige at det er en metode til at blive mere nærværende og opmærksom på det vi foretager os i nuet. Ved hjælp af en række teknikker og øvelser optrænes evnen til at være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.
Compassion focused Therapy
Medfølelsesfokuseret terapi er en af de nyeste udviklinger indenfor kognitiv terapi. Der fokuseres på; "At få en ægte forståelse for årsagerne til at ens følelser er så svære at håndtere, som mange oplever, og at opøve selv-medfølelse, forståelse og egenomsorg".
EMDR
EMDR - der står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing – er en særdeles effektiv metode til at behandle traumer. WHO har udnævnt EMDR til at være på listen over anbefalede, anvendte metoder til f.eks. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Kurser og workshops

Kurser til private

Sammen med min kollega, psykolog Jeanette Beierholm, afholder jeg jævnligt kurser i Roskilde og på arbejdspladser. Vi udbyder kurser i:

MINDFULNESS, der har til formål at øge følelsen af nærvær, fokus, fordybelse, ro i sindet, samt give mere energi og livsglæde.

MINDFUL-SELF COMPASSION,

Fundamentet for self-compassion er mindfulness, fulgt af en intention om, og indsats for, at lindre og berolige os selv.

I mindfulness træning spørger du dig selv: “Hvad oplever jeg lige nu?”, og du opfordres til at være åben over for din oplevelse på en ikke-dømmende måde. Self-Compassion tilføjer spørgsmålet: “Hvad har jeg brug for lige nu?”, og du opfordres til at være venlig mod dig selv, når du oplever sorger og problemer.

Sagt på en anden måde: I mindfulness spørges “Kan jeg skabe et accepterende rum til denne oplevelse? I self-Compassion spørges “Kan jeg møde mig selv med kærlig opmærksomhed, mens jeg har denne oplevelse?”

Mindful Self-Compassion Programmet – MSC

Dette 8-ugers program, der er udviklet af Kristin Neff og Christopher Germer, er designet til at opøve evnen til self-compassion, ved brug af meditationer, øvelser, diskussion og hjemmetræning.

Centrale punkter i MSC programmet:

 • Self-compassion giver os den tryghed, der er nødvendig for at kunne møde og acceptere smertefulde følelser, så de kan hele.
 • Vi giver os selv medfølelse, ikke fordi vi gerne vil have det bedre, men fordi vi har det svært.
 • Øget self-compassion fremmer oplevelse af forbundethed snarere end separation eller selvcentrerethed
 • Self-compassion er en færdighed, der kan læres og som altid er tilgængelig
 • Self-compassion transformerer lidelse og følelsesmæssig smerte til en mulighed for medfølelse

Kontakt mig venligst for yderligere informationer

 

Kurser og workshops til professionelle

Jeg tilbyder både korte og længerevarende oplæg, kurser og workshops indenfor kognitiv-adfærdsterapi og mindfulness. Kurser samt workshops tilpasses de aktuelle behov og ønsker

Afholder jævnligt kurser i:

KOGNITIV TEORI- OG METODE, rettet til behandlere der skal lære eller udbygge kendskabet til  kognitiv teori og metode og/eller mindfulness

MINDFULNESS, sædvanligvis 2 timer ugentligt over 6-8 uger. Kurset henvender sig dels til virksomhedsansatte der gerne vil kunne håndtere deres arbejdsliv og dagligdag på en måde der øger livskvaliteten og virker stressdæmpende

Kontakt mig venligst for yderligere informationer

Supervision

Supervisionsformer og formål

Supervision struktureres forskelligt, alt efter om der er tale om individuel eller gruppesupervision. Generelt tager supervision udgangspunkt i de forhold, som supervisanden oplever svære eller udfordrende og gerne vil tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor.

Sagssupervision vil ofte have karakter af fælles udforskning og forståelse, og konkret rådgivning. Supervisionen kan også have til formål at gøre supervisanden klogere på nogle processer der foregår i relationen mellem supervisand og dennes arbejdsområder. Her kan det være brugbart at se dels på de objektive forhold der gør sig gældende, og måder hvorpå det kan håndteres, og dels på de mere personlige aspekter der er involveret, for eksempel hvilke mønstre eller temaer supervisanden kan genkende som typiske og tilbagevendende.

Teoretisk fundament

Jeg superviserer ud fra referencerammerne kognitiv-adfærdsterapi og Compassion Focused Therapy (medfølelsesorienteret terapi) og Mindful Self Compassion, og har stor erfaring med supervision af psykologer såvel som en række andre faggrupper der arbejder indenfor områder som behandling, rådgivning, undervisning m.m.

Rammer

Jeg tilbyder individuel og gruppe-supervision, og superviserer dels på forskellige institutioner og arbejdspladser, dels i min praksis.

Om

Kontakt informationer

 • 60 14 89 51
 • psykolog@nina-werner.dk
 • www.nina-werner.dk
 • Algade 28B
  DK-4000 Roskilde

 Download kontakt informationer til din PC eller mobil her.

Du kan frit høre eller downloade min kollegas og mine guidede meditationer på vores fælles hjemmeside roskildepsykologerne.dk.

Send mig en besked

Medlem af Dansk Psykolog Forening 

Nina Werner

Uddannet psykolog ved Københavns Universitet. Er autoriseret ved Dansk Psykolog Nævn, specialist i psykoterapi indenfor referencerammen kognitiv psykoterapi, ved Dansk Psykolognævn, samt godkendt supervisor. Læs mere

I pressen

 • Månedsskrift for almen praksis, Maj 2018. Læs artiklen
 • PaperBoy, august 2017. Læs artiklen
 • Dagbladet, juli 2016. Læs artiklen
 • Radio24syv, juni 2016, i programmet Romerriget med Knud Romer. Hør programmet her: