Terapeutiske specialer

Home / Archive by category "Terapeutiske specialer"
Stress

Stress

Mange mennesker oplever tiltagende stress i deres dagligdag og arbejdsliv. Der stilles store krav fra mange fronter, oftest ikke mindst fra en selv

Læs videre
Selvværd

Selvværd

Lavt selvværd er et begreb der kan dække over mange oplevelser. Man kan opleve at det er indenfor nogle få og afgrænsede områder hvor selvværdet er lavt, eller man kan opleve det som en mere gennemgående grundtilstand.

Læs videre
Depression og modløshed

Depression og modløshed

Depression er et begreb der spænder bredt. Fra den milde depression, hvor der er lettere nedsat lyst, energi og initiativ, til moderat depression, og til den svære depression hvor der er svære selvbebrejdelser, lille eller ingen tro på at noget bedrer sig og selvmordstanker.

Læs videre
Angsttilstande

Angsttilstande

Om angst: hvordan det opstår, vedligeholdes og forstærkes Angstlidelser omfatter en række forskellige tilstande og udtryksformer, spændende lige fra mildere bekymringstendens, over fobisk angst, til mere invaliderende former som for eksempel sværere grader af panikangst, helbredsangst, OCD og social angst.

Læs videre
Kroniske smerter

Kroniske smerter

Kroniske smerter kan opstå på flere måder; enten på grund af medfødte lidelser, på grund af nedslidning, på grund af ulykker og endelig er det ikke altid at man ved hvorfor de opstår.

Læs videre
Kriser

Kriser

Vi kan alle havne i en krise, og af mange forskellige grunde. Krisers udtryk og forløb er individuelle, da de afhænger af mange faktorer, fx alvorlighedsgrad, akuthedsgrad, alder og livserfaring. Også om hvilke tanker som den kriseramte gør sig om nutiden, fremtiden og øvrige konsekvenser. Det almenmenneskelige i kriser

Læs videre
Alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug

Det skønnes at ca en halv million danskere har et overforbrug af alkohol. Enkelte undersøgelser sætter tallet højere.

Læs videre