Kognitiv-adfærdsterapi

Home / Portfolio / Kognitiv-adfærdsterapi
Kognitiv-adfærdsterapi er en terapiform der vinder frem i stigende grad, og indenfor en bred vifte af områder. Meget forskning viser at denne terapiform er særdeles effektiv til behandling af problemer som angst, depressioner, lavt selvværd, misbrug, kroniske smerter og stress.
I et terapiforløb tages udgangspunkt i klientens aktuelle situation og i de problemer klienten oplever i sin hverdag, og terapeut og klient arbejder sammen om at klarlægge og identificere de problemer der skal arbejdes med. Der lægges derfor afgørende vægt på at terapeut og klient, du og jeg, er et “samarbejdsteam”, hvor det vi arbejder med til enhver tid skal opleves meningsfyldt og brugbart.Den grundlæggende forståelse kan udtrykkes på denne måde;”Vi kan ikke altid kontrollere hvad der sker med os – eller for os. Men hvordan det påvirker os, afhænger i vid udstrækning af hvordan vi opfatter situationen og derefter vælger at reagere”.

Fokus i behandlingen lægges derfor på sammenhængen mellem tanker og følelser og handlinger. Det kan for eksempel være at du ofte oplever at havne i de samme frustrerende situationer uden at vide hvorfor og hvordan det skal undgås, eller hvis du for eksempel lider af angst kan det være at du har en oplevelse af ikke at kunne “knække koden” med hensyn til hvad der starter og fortsætter den onde cirkel. Det kan også være at du oplever at negative følelser som for eksempel depression, tristhed eller overdreven vrede overtager styringen, uden at du kan stoppe processen.

Når den rigtige målsætning for terapien er fundet, vil terapeut og klient derfor undersøge tanke- og handlemønstre der skaber og vedligeholder problemet og sammen finde og afprøve alternativer.

Fordi det er en konkret og systematisk terapiform, foretages der løbende en evaluering mellem klienten og terapeuten, af hvordan terapien hjælper til at nå de aftalte mål.

God litteratur:

Til læsere der gerne vil læse mere om kognitiv-adfærdsterapi kan, blandt mange andre gode bøger, anbefales:

“Kognitiv terapi: teori- udøvelse – refleksion”, af Judith Beck, Akademisk Forlag.

“Kognitiv behandling af angst og panik” af Esben Hougaard, Dansk psykologisk forlag 1997.

“Angst og angstbehandling” af Esben Hougaard, Raben Rosenberg, Thomas Nielsen (Red.): Hans Reitzels Forlag 2002.

“Kognitiv terapi i praksis” af Torkil Berge & Arne Repål: Akademisk Forlag 2000/2004.

“At overvinde lavt selvværd” af Melanie Fennell. Forlaget Klim, 1999.

“Kognitiv-adfærdsterapeutisk depressionsbehandling” af Melanie Fennell. Psykologisk Forlag 1998.