Mindfulness

Home / Portfolio / Mindfulness

Mindfulness er en træningsform, hvor opmærksomhedsevnen og nærværet trænes. Det vil sige at det er en metode til at blive mere nærværende og opmærksom på det vi foretager os i nuet. Ved hjælp af en række teknikker og øvelser optrænes evnen til at være fuldt til stede på en ikke-dømmende måde.

Mindfulness er en træningsform der trækker på meditationsformer, der er brugt gennem flere tusinde år, samt vestlig videnskabelig praksis. Mindfulness er således evidensbaseret, dvs. at metoden er bevist som værende effektiv til at mestre bl.a., angst, depressioner, stress, smertetilstande, misbrug mm. Metoden er derudover også et godt redskab til at øge livskvaliteten generelt.

I vores tid oplever mange mennesker at der stilles mange krav og at det hele går hurtigt. Mindfulness kan være en hjælp til at blive bevidst om hvilke tanker og følelser man har på et givent tidspunkt, acceptere at de er der uden at lade sig opsluge af dem, og lære at være nærværende lige der hvor man faktisk befinder sig.

Mindfulness kan trænes på mange måder og kan derfor praktiseres i mange situationer. Det gør at mange mennesker oplever at de kan bruge mindfulness i deres dagligdag i varierende grader, alt efter tid, ønsker og behov.

Du kan lytte til en række mindfulnessøvelser ved at gå ind på min kollegas og min hjemmeside: www.roskildepsykologerne.dk, og klikke på “Guidede meditationer”.