EMDR

Home / Portfolio / EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en overraskende virksom metode til at behandle traumer og svære oplevelser. WHO har decideret udnævnt EMDR til at være på listen over anbefalede, anvendte metoder til f.eks. PTSD.

Det er vigtigt her at forstå traumer i en bredere forstand. Mange af de problemer med angst, depression og lavt selvværd som mennesker slås med, har rod i situationer og hændelser der har været traumatiserende i den forstand, at sindet ikke fik bearbejdet det ordentligt. Det vil sige, at det lagres i samme form med tanker, følelser og kropslige fornemmelser som var til stede da hændelserne fandt sted. Det er derfor at man kan opleve, at en ydmygende eller skræmmende situation der måske fandt sted i ens barne- eller ungdomsår, stadig påvirker én i ens hverdag.

Man taler om at der er sket en fastfrysning, og denne fastfrysning kan ophæves gennem EMDR, ved at hjernen får mulighed for at bearbejde hændelserne og så at sige ”lægge dem på plads”. Præcis på samme måde som vi gør med det meste af det vi i øvrigt oplever. Man husker for eksempel med en vis sandsynlighed ens sidste fødselsdag, men med mindre der skete noget ekstraordinært, er den nok bare en erindring om en begivenhed der ikke præger én i dag.

Hvordan fungerer EMDR? Konkret giver man sindet mulighed for at bearbejde svære begivenheder, gennem en ret struktureret proces. Man starter ved at zoome ind på hvilke situationer der navnlig er associeret med problemet. Det kan eksempelvis være en lammende angst for at sige noget i forsamlinger, eller en grundlæggende tendens til at tvivle på sin egen værdi i pressede situationer – bare for at nævne nogle få.

Efter at have valgt hvilken situation der skal startes med, identificerer man tanker, billeder, følelser og kropsfornemmelser og starter derefter den ofte kreative proces, med bilateral stimulation, som forskning har vist at være den effektive faktor. Som klient skal man ikke gøre noget, man skal ikke gøre sig umage, eller forstå sine problemer til bunds, hvilket jeg oplever kan være ganske lettende for mange, da klienter ofte siger, at de ikke ved nøjagtig hvorfor de har de problemer og temaer som de har. At processen ofte opleves som kreativ, skyldes at der kommer adgang til viden der har været indlejret i situationen, og som sindet på grund af fastlåsningen ikke har haft adgang til. Derfor kan man under EMDR opleve nye følelser, erindringer og derved også nye forståelser. Det kan være meget befriende at opleve.

Udtalelser fra klienter efter vellykkede EMDR forløb:

”Jeg forstår ikke helt hvordan det har ændret sig, men jeg overmandes ikke af selvkritik og tvivl på mig selv, når alt spidser til på mit arbejde. Tværtimod føler jeg at jeg træder jeg i karakter og træffer de ansvarlige beslutninger, som jeg skal træffe”

Yngre læge på en intensivafdeling

 

“Det var stort at få øje på de andres manglende ageren og ansvarstagning i en svær beslutningsproces, hvor jeg hidtil kun har bebrejdet mig selv. Det har givet en ny følelse af værdighed”

procesleder i en større virksomhed

 

”Vildt at komme tilbage til en enkeltstående oplevelse som barn på et operationsbord hvor jeg følte mig ekstremt utryg, og så opleve at få øje på andre detaljer som jeg ikke huskede, for eksempel at der var en sød sygeplejerske der holdt min hånd og jeg overlevede. Oplevelsen faldt i stress og ubehag fra 09 ud af 10 til 0 ud af 10, og jeg kunne gennemføre en efterhånden ret nødvendig hjerteoperation”

sygeplejerske og tidligere hjertepatient

 

”Noget har ændret sig i måden jeg opfatter mig selv. Hvor jeg før bebrejdede mig selv alt der ikke var en smule mere end perfekt, så forstår jeg nu indefra hvorfor det var så vigtigt for mig at klare mig megagodt, og har ikke den samme panikfølelse når noget er tæt på ikke at lykkes”

økonom og tidligere mobbeoffer