EMDR

Home / Portfolio / EMDR

EMDR – der står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing – er en særdeles effektiv metode til at behandle traumer. WHO har udnævnt EMDR til at være på listen over anbefalede, anvendte metoder til f.eks. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Traumer skal dog også forstås i en bredere forstand. Mange af de problemer med angst, depression og lavt selvværd som mange mennesker slås med, har ofte rod i situationer og hændelser der har været traumatiserende i den forstand at sindet ikke fik bearbejdet det ordentligt. Det vil sige, at det lagres i samme form med tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som var til stede da hændelserne fandt sted. Man oplever derfor at en ydmygende eller skræmmende situation der måske fandt sted for en menneskealder siden, stadig påvirker én i ens hverdag.

Denne ”fastfrysning” kan ophæves gennem EMDR ved at hjernen får mulighed for at forarbejde hændelserne og så at sige lægge dem på plads. Præcis på samme måde som det meste af det man i øvrigt oplever. Man husker for eksempel med en vis sandsynlighed ens sidste fødselsdag, men med mindre den var særlig traumatisk, er den nok bare en erindring om en begívenhed, der ikke præger én i dag. På samme vis er formålet med EMDR at bearbejdere den måde som svære, tidligere begivenheder påvirker én på i dag, og få dem gjort til minder som noget man husker tilbage på, altså som noget der hører fortiden til.